O nás

Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie zamestnáva len fyzioterapeutov. Svoje odborné vedomosti a profesionálne zručnosti neustále rozširujú sústavným vzdelávaním, prítomnosťou na rôznych kongresoch a odborných vzdelávacích podujatiach. Aktívne sa zapájajú do prednáškových činností, publikujú do odborných časopisov a zúčastňujú sa na výučbe študentov fyzioterapie.

Všetci fyzioterapeuti sú členmi Slovenskej komory fyzioterapeutov a McKenzie Institute Slovakia.
Spolupráca ambulancie je s dospelými aj detskými neurológmi, neurochirurgmi, urogynekológom, gynekológmi, obvodnými a detskými lekármi, ortopédmi, urológmi, röntgenológmi, športovými klubmi, rôznymi súkromnými zariadeniami atď.

Odborné vyšetrenia

Priamo v našej ambulancii sa môžete v poobedňajších hodinách objednať aj na odborné vyšetrenie: 

  • neurochirurg MUDr. Michal Šproch 
    mobil: 0903 944 371

Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Všetky výkony sú hradené pacientmi.

McKenzie Institute →

Novinka

9 rokov vzájomnej spolupráce na poli intervencií s asistenciou psov (canisterapie) a ich využitie vo fyzioterapii a liečebnej rehabilitácii sme dotiahli aj do takejto zdarnej podoby

Rehabko Zmysláčik