Náš tím

 

PhDr. Michaela Kotrbancová, Cert.MDT

V z d e l a n i e :
1990 – 1996 
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej v Prahe, št. odbor: fyzioterapia – Mgr
2002 
Trnavská Univerzita v Trnave, rigorózna sk. – PhDr
2007 
Praha – McKenzie Institute International – Cert.MDT   
2016
Košice, LF UPJŠ, špecializácia Fyzioterapia porúch CNS

Z a m e s t n a n i e :
1996
Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie, NsP Žilina
Od r. 2006
Rehabko, s.r.o. NZZ, privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie, 

Externá vyučujúca:
1998 – 2008 2013 – pretrváva
Stredná odborná škola zdravotnícka v Žiline
2005
JLF UK v Martine – študijný odbor fyzioterapia
2008 – 2011: SZU Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica – študijný odbor fyzioterapia


 

Bc. Zuzana Cabadajová

V z d e l a n i e:
1986 – 1990
Gymnázium v Rajci nad Rajčankou
1990 – 1992
Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici, odbor: rehabilitačný pracovník
1997
Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici, diplomovaný fyzioterapeut
2009 – 2011
SZU Bratislava odbor fyzioterapia Bc.

Z a m e s t n a n i e:
1992 – 2006
Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie, NsP Žilina
Od r. 2007
Rehabko, s.r.o., NZZ Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie,


 

Bc. Michal Palkech

V z d e l a n i e :
2003 – 2006
Stredná zdravotnícka škola, Žilina, odbor: diplomovaný fyzioterapeut
2006-2009
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany – Bc.

Z a m e s t n a n i e :
2006-2011
Kúpele Nimnica a.s. 
Od r. 2012 
Rehabko, s.r.o., NZZ, Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie


 

Mgr. Miriama Mikolášová, Cert.MDT

Z a m e s t n a n i e :
2010 – 2011
Hotel Šport Donovaly – masér
2010
Slim&GO, Praha 1 – masér
2012
Česká zemědelská univerzita v Praze – technik veda a výskum
2013
Poliklinika ŽILPO, s.r.o, Žilina – fyzioterapeut, absolventská prax
2014
Iyengar yoga centrum Brno, MUDr. Jan Černý – fyzioterapeut
2014-2015
Centrum léčebné rehabilitace MUDr. A. Koukal spol. s r.o. v Brně – fyzioterapeut
2015-2016
Rehabilitácia ARE s.r.o., Martin – fyzioterapeut
2016
trvá – Rehabko, s.r.o.

Na materskej dovolenke

V z d e l a n i e :
2004 – 2008 
Gymnázium Jána Chalupku v Brezne
2009 – 2012
Slovenská zdravotnícka univerzita v Banskej Bystrici , odbor Fyzioterapia , bakalár
2013 – 2015 
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Brno, odbor Fyzioterapia , magister


 

Mgr. Peter Hulej, Cert.MDT

Z a m e s t n a n i e:
2007 – 2009
HARRIS Slovakia, Haanova 26, 85104 Bratislava, 
2009
Denné rehabilitačné sanatórium pre deti,  
Donnerova 1, 841 05, Bratislava 5, 
2009 – 2013
Falck Healthcare Clinic, Bratislava, 
pozícia: hlavný fyzioterapeut
od r. 2013
Rehabko, s.r.o.NZZ Privátna ambulancia liečebnej rehabilácie

V z d e l a n i e:
2000 – 2004
Gymnázium, Čachovský rad, Vrútky
2004 – 2007
JLF UK v Martine, odbor: fyzioterapia (bakalárske štúdium) 
2007 – 2009 
LF UK v Bratislave, odbor: fyzioterapia (magisterské štúdium) 
2015
Žilina – McKenzie Institute International – Cert.MDT


 
rehabko-fotky-9.png

Bc. Dana Višňovská

Z a m e s t n a n i e:
1991 – 2002
NsP – Žilina, Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie
2004 – 2014
FNsP – Žilina, Oddelenie pediatrickej ortopédie
od r.2014
Rehabko, s.r.o., NZZ Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie

V z d e l a n i e:
1987 – 1991
SZŠ – Banská Bystrica, odbor : rehabilitačný pracovník
1995 – 1997
SZŠ – Banská Bystrica, vyššie odborné vzdelanie: 
diplomovaný fyzioterapeut
2009 – 2012
SZU – Bratislava - Bc.
2012 – 2014
SZU – Bratislava, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych
odborných štúdií – špecializačné štúdium


 
rehabko-fotky-10.png

Juraj Mareček

Z a m e s t n a n i e:
2005 – 2006
Súkromné rehabilitačné centrum Mníchovo Hradište, Česká republika
Súkromné rehabilitačné centrum Nový Jičín, Česká republika
2006 – 2010
Veľká Británia, Chorvátsko, Nový Zéland
2010 – 2011
Liečebné rehabilitačné centrum Opava, Česká republika
2011 – 2012
Liečebný ústav Šamorín – Čilistov
2012 – 2015
Harris a.s. – agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Bratislava
2015
Rehabko, s.r.o. NZZ privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie

V z d e l a n i e:
2002 – 2005
Stredná zdravotnícka škola Žilina – vyššie odborne vzdelanie, odbor:
diplomovaný fyzioterapeut